top of page
header_edited.jpg

CONTACTEER ONS

LÉGAT & JOOS ADVOCATENKANTOOR

Bedankt voor uw bericht!

Over ons

Légat & Joos Advocatenkantoor in Sint-Niklaas en Dendermonde is een burgerlijke maatschap en bestaat momenteel uit vier advocaten met een gezamenlijke beroepservaring van ruim 70 jaar en verschillende specialisaties, die nauw samenwerken om hun cliënteel op een zo ruim mogelijk terrein optimaal te kunnen bijstaan.
Wij zijn in de eerste plaats litigators, d.w.z. advocaten die rechtbankwerk doen en dus hun cliënten verdedigen in de meest uiteenlopende zaken waarover zij als eiser de rechtbank willen laten oordelen, of waarin zij als verweerder of beklaagde door hun tegenpartij of door de Procureur des Konings betrokken worden. 

Wij proberen echter ook procedures te voorkomen door onze cliënten op hun vraag te informeren en te adviseren over hun rechten en verplichtingen, bv. als huurder of verhuurder, als koper of verkoper, als ouder of als kind, als slachtoffer of als veroorzaker van een ongeval, als werkgever of werknemer, enz. 

Wij helpen onze cliënten hun rechten en verplichtingen correct in te vullen en uit te oefenen, door contracten op te stellen of te analyseren, door op een juiste manier hun wederpartijen aan te manen of in gebreke te stellen, door onderhandelingen te voeren met in gebreke blijvende huurders, slordige leveranciers, onwillige klanten, onhandelbare familie- of gezinsleden, aanmatigende overheidsinstellingen en dies meer. Kortom: wij zijn probleemoplossers, in der minne als het kan, voor de rechtbank als het moet.

TAAKVERDELING

Om efficiënt te kunnen werken en kwaliteit te kunnen leveren, werken wij
in teamverband. Zelfs een advocaat kan niet op twee plaatsen tegelijk
zijn, en de rechtbank houdt geen rekening met onze agenda onze cliënten.

Een dossier wordt dus niet uitsluitend man of vrouw behandeld, en het is
da dat de door U gekozen advocaat zich de andere prestatie moet laten
verve kantoorgenoot. Daar beslissen wij finaal zelf over, rekening
houdend met de noodwendigheden van het do mogelijkheden van de
kantooragenda. 

In elk geval zorgen wij er voor dat de dienst altijd goed op de hoogte is
van het dossier, en opgewassen is tegen de taak waarmee hij/zij belast wordt.

SNELHEID EN KWALITEIT 

Iedereen wil altijd zowel het ene als het andere, maar snelheid gaat vaak ten
koste van kwaliteit, en kwaliteit is een magere troost wanneer het niet
vooruit gaat.

Evenwicht is dus geboden, en wij doen ons best om daar voor te zorgen. Er bestaan echter geen mirakeloplossingen en niets is zo moeilijk te voorspellen als de uiteindelijke duur of het eindresultaat van o.a. omdat de agenda van onze rechtbanken overvol zit en omdat het normale verloop var 101 incidenten kan verstoord worden. 

Wij proberen altijd aan iedereen een correcte inschatting van zijn/haar zaak te geven, zowel wat het tijdsverloop als de slaagkansen betreft, maar wij hebben geen glazen bol of paranormale gaven, en wat geduld zal  praktisch altijd een onderdeel van de boodschap zijn.

AARZEL NIET ONS TE CONTACTEREN VOOR MEER INFORMATIE. 
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER.

LÉGAT & JOOS ADVOCATENKANTOOR

bottom of page